دوچرخه ثابت

قابلیت کاهش توان جهت کاهش فشار اعمالی.

امکان تنظیم توان از 15 تا 1100 وات.

دسته: