تردمیل

تنظیم سرعت از 0.2 تا 25 کیلومتر بر ساعت

تنظیم شیب صفحه از 5- تا 20 درجه

تحمل وزن تا 200 کیلوگرم

دسته: