انژکتور CT

ظرفیت سرنگ 190mL

تنظیم فلوریت از 0.1 تا 10 میلی لیتر بر ثاینه

دارای دو مدل Single و Dual

 

 

دسته: