انژکتور MRI

ظرفیت سرنگ 65mL برای دارو و 115mL برای Saline

تنظیم فلوریت از 0.01 تا 10 میلی لیتر در ثانیه

دسته: