انژکتور آنژیوگرافی

ظرفیت سرنگ 150mL

تنظیم فلوریت از 0.1 تا 45.0 میلی لیتر در ثانیه

 

دسته: