toray

شرکت تهران قلب مفتخر به معرفی 18 ساله بالن Toray در ایران میباشد.

کاتتر "بالن اینویی" برای PTMC در بیمارانی که به

baloon1

تنگی دریچه ی میترال مبتلا هستند کاربرد دارد. بالن اینویی دارای شکلی مانند "ساعت شنی" میباشد که این اطمینان را به شما میدهد که جایگذاری مناسب درون دریچه درست انجام گرفته و از جابجا شدن کاتتر جلوگیری میکند. ساختار منحصر به فرد بالن با خاصیت تورم دینامیکی باعث گشاد کردن دریچه میگردد .چرخه باد شدن و خالی شدن سریع بالن (5 ثانیه) توسط valve کنترل میشود.

baloon2

 baloon3

ادامه مطلب...