torso line

دستگاه Torso که یکی از محصولات کمپانی Ergo Fit میباشد در سال 2008 توسط پروفسور اشمیت بلیچر مجهز به نرم افزار Torso Check گردید و وارد مجموعه سیستمهای کمپانی Ergo Fit شد و تحولی نوین در این عرصه بوجود آورد که این تکنولوژی و نرم افزار، کاملا در انحصار خود کمپانی میباشد .

در Torso Line سعی بر آن شده که نه تنها برای قشر ورزشکار ، بلکه افراد عادی هم که در اثر عادات بد زندگی دچار عدم توازن و تعادل در ماهیچه های خود شده اند ، بتوانند از این وسیله برای جلوگیری از خمودگی ، ترمیم بخشهای آسیب دیده و پیش گیری از پیچشهای ماهیچه ای ستون فقرات در سنین بالا استفاده نموده و این نقیصه را پیشگیری یا برطرف نمایند .

Torso Line شامل یک مجموعۀ 9 عددی است که توسط دستگاه اصلی ((Torso))، عمل بررسی حرکتی و پیچش ماهیچه های لگن ، کمر ، پهلو و شکمی را با کمک نرم افزار مربوطه ((Torso Check)) انجام داده و با ست هشت عددی خود، کمک به برطرف کردن و یا پیشگیری از آسیبهای احتمالی در نواحی نامبرده ، مینماید .

دستگاه فوق با نرم افزار ((Torso Check)) اطلاعات مربوط به آنالیزانجام شده را با رسم نمودارهای پنج گانه و با دقت بسیار زیاد برای ما مشخص نموده و در پایان ، با ارائۀ برنامۀ حرکتی ورزشی در تعداد و ست های مختلف که متناسب با قد، سن ، وزن و جنسیت انجام داده و پس از بررسی توسط پزشک یا مربی ، فرد مورد نظر را به رفع نواقص و تقویت عضله های لگن و تنۀ خود ، راهنمایی نموده و زندگی ورزشی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد .

سیستم Torso check شامل مجموعه دستگاه های زیر میباشد :

TORSO CHECK MED
CRUNCH BENCH MED
FREE HIP BENCH MED
HIP BENCH MED
LATERAL BENCH MED
LOWER CRUNCH BENCH MED
LUMBAL BENCH MED
NECK BENCH MED
RHOMBO BENCH MED
TORSO CHECK SOFTWARE

اطلاعات بیشتر..    https://www.ergo-fit.de/en/ergo-fit/products/torso-line/