در نرم افزار Vitality system ست ها و حرکات ورزشکار بسیار دقیق تحت کنترل قرارداده میشود و برای فرد ورزشکار این شرایط را فراهم می آورد که تمامی حرکات را به شکل صحیح و با تعداد و توان مناسب اجرا نموده تا یک فشار مناسب را برای ماهیچه مد نظر قرار داده شده فراهم آورد وتمامی اطلاعات فردی و تمرینی ورزشکار را در Chip Card مخصوص ورزشکار ذخیره مینماید.

                             

برای دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.