1

شرکت پزشکی تهران قلب در سال 1357 به پشتوانه سالها تجربه در زمینه تجهیزات پزشکی تأسیس گردید و با این نام تا کنون در امر ارائه تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی کشور به فعالیت خود ادامه داده است.

با توجه به ارزشهای والای شرکت که همانا خدمت رسانی به سیستم درمانی کشور و در نهایت بیماران بوده است ؛ در این راستا با توجه به اهداف شرکت سعی شده همواره از بهترین و بزرگترین کمپانیهای طراز اول در طراحی و تولید، نمایندگی اخذ شود و اکنون که به نمایندگی های شرکت تهران قلب مینگریم ناظر ویترینی از بهترین های دنیا در عرصه تجهیزات پزشکی هستیم .

شرکت پزشکی تهران قلب به دلیل اعتقاد همیشگی به اهمیت کار گروهی در نیل به اهداف تعیین شده در خط مشی خود ؛ به صورت مستعار بنام گروه تهران قلب نیز شناخته شده است ؛ حال پس از گذشت چند سال از فعالیت ما و به پشتوانه کار گروهی و به حمد خداوند متعال در زمره شرکتهای طراز اول فعال در زمینه تجهیزات پزشکی بوده، و در راستای خدمت به جامعه پزشکی و درمانی و به واسط آن ارتقای سطح سلامت هم وطنان عزیزمان کوشش نموده است.

از سال 1393 با ورورد مدیریت و کارکنان جدید در بخشهای فروش، فنی و... خون تازه ای به رگ های شرکت وارد شد و با توجه به بهره گیری از دانش و تجربه افراد با سابقه شرکت، و با تلاش و امید به آینده ؛ تمامی سعی خود را در ساختن فردایی بهتر برای شرکت تهران قلب از یکسو و سیستم درمانی کشور از سوی دیگر گام برداریم تا بتوانیم سهمی هر چند کوچک در بهبود شرایط وضعیت درمانی کشور ایفا نماییم.