مقالات

کنگره قلب بیمارستان میلاد در تاریخ 10 بهمن 1397 در بیمارستان میلاد بمدت 2روز برگزار وبا استقبال بی نظیر اساتید ؛ پزشکان ؛ دانشجویان روبرو شد. در انتهای روز نیز از بخش بازتوانی (توانبخشی) بیمارستان میلاد توسط شرکت کنندگان و استادید بازدید بعمل آمد ، کارگاه عملی نیز جهت آشنایی با عملکرد دستگاهها و نرم افزار مربوطه به آن  توسط سرکارخانم دکتر فرزانه ترکان برگزار شد.
   دستگاه انژکتور  مدل Salient Dual   دربخش CT - SCAN نصب و راه اندازی شد      
دستگاه انژکتور  Salient Dual در بخش CT-Scan بیمارستان خیریه الزهرا زابل نصب و راه اندازی شد
  دستگاه انژکتور  Salient Dual در بخش CT-Scan بیمارستان خیریه الزهرا زابل نصب و راه اندازی شد        
   دستگاه انژکتور مدل Salient Dual  در بخش CT - SCAN   نصب و راه اندازی شد  
  دستگاه انژکتور  Salient Dual در بخش CT-Scan بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد نصب و راه اندازی شد