شرکت پزشکی تهران قلب با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های تجهیزات پزشکی در ایران همواره در تلاش بوده است با ارائه بهترین محصولات و به روزترین خدمات یکی از شرکت های پیشرو و نوآور در این زمینه باشد.

ناصرقهرمانی
مدیر عامل

من با توکل به ایزد منان خود و دیگران را ترغیب می نمایم تا با تلاش و تکیه بر تجربیات و استعدادهای خویش همواره از زندگی خود راضی باشیم.

یاسمین حسنی پور

یاسمین حسنی پور
کارشناس روابط بین الملل

من از طریق یادگیری مداوم واتکا به اعتماد بنفسم ، خودم و دیگران را در مسیر رسیدن به اهداف ترغیب و کمک میکنم ،بنحوی که بتوانیم با تمرکز بر انگیزه های خود موانع را پشت سر گذاشته و به مقصود نهایی برسیم.

محمد محباتی
سهامدار اصلی

من با عمق شناخت از زندگی و عشق ورزیدن به آن خودم و دیگران را دعوت به تلاش برای رشد خود کرده، به نحوی که بتوانیم با هم زندگی خوب و باشرافتی داشته باشیم.

خانم عاشوری
مدیر مالی و اداری

من همواره تلاش می کنم تا بتوانم در مسیر یادگیری پیشرو باشم و این یادگیری هارا به دیگران نیز انتقال بدهم.

محسن غلامی
مدیر فروش

من از طریق تصمیم گیری صحیح و هم فکری، خودم و دیگران را تشویق به انتخاب مسیر، راستی و درستی خواهم کرد.

مجید اسماعیل نژاد
مدیر فنی

من از طریق عشق و محبت، خودم و دیگران را تشویق می کنم به نحوی که بتوانیم زمینه شکوفایی استعدادهای دیگران را مهیا نموده تا به آن چه در ذهن داریم جامه عمل بپوشانیم.